Bemutatkozás

Mit is jelent a "szkeptikus" szó?

A "szkeptikus" kifejezés egy filozófiai irányvonalat és gondolkodásmódot takar, mely szerint a világról alkotott képünket a logikára és a tudomány kellően alátámasztott eredményeire kell alapozni, nem pedig tekintélyre, hagyományra vagy bármiféle olyan dogmára, amely a racionális gondolkodás akadálya lehet. A magyarországi Szkeptikus Társaság azt vallja, hogy a körülöttünk levő világ megismerésének legmegbízhatóbb módja a tudományos módszer.

A Szkeptikus Társaság elsődleges céljának tekinti a tényeken alapuló racionális gondolkodás értékének, a tudomány eredményeinek ismertetését, valamint az irracionális, áltudományos irányvonalak kritikáját. A szkepticizmus, mint racionális kételkedés a tudományos módszertan egyik alappillére, amelynek bemutatása kiemelt fontosságú programpontunk.

Közvetlen céljaink közé tartozik ezen szkeptikus webportál, valamint a Szkeptikus Blog működtetése, a Szkeptikus Szótár és a Darwin-nap mozgalom támogatása.

A Szkeptikus Társaság tisztségviselői.

Külföldi kapcsolatok:

A Szkeptikus Társaság az Európai Szkeptikus Szervezetek Tanácsának (European Council of Skeptical Organisations - ECSO) tagja. Az ECSO a 2007 szeptemberi dublini kongresszuson a Szkeptikus Társaságot kérte fel a következő, 2010-es Európai Szkeptikus Kongresszus budapesti megrendezésére.

Helyi csoportok:

Tematikus munkacsoportok:

  • Fizikával, kozmológiával, csillagászattal kapcsolatos áltudományok
  • Evolúcióval, Földtörténettel kapcsolatos áltudományok, Darwin-nap
  • Egészséggel, gyógyítással kapcsolatos áltudományok
  • Történelemmel, nyelvészettel kapcsolatos áltudományok
  • Szkeptikus labor, kísérletek, tesztek
  • Publikációk, Szkeptikus blog és egyéb kiadványok
  • Rendezvényszervezés, klubnapok, 2010-es Európai Szkeptikus Kongresszus

Weboldalak, amelyek szerkesztésében a társaság tagjai részt vesznek:

Darwin-nap
X-Aknák - az igazság nem odaát van!
Tudományos folyóirat.lap.hu